Iğdır 1 Şubesi

Mazerete bağlı yer değişikliği talebi karşılanmayan öğretmenler için il/ilçe emri talep ettik

Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, mazerete bağlı yer değişikliği talepleri karşılanamayan öğretmenler için kişinin tercihine bağlı olarak mazeretin bulunduğu il veya ilçe emrine atama yapılması konusunda gerekli düzenlemenin yapılması talebinde bulunduk.

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasında 17.8.2018 tarihinde yayımlanan duyuruda, 2018 yılı yaz tatili kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme sonuçları açıklanmıştır. Taleplerin önemli bir kısmı karşılanmasına rağmen talepleri karşılanmayan ve bu nedenle mağdur duruma düşecek birçok öğretmen de bulunmaktadır.

Aile bütünlüğünün sağlanamaması, sağlık problemlerine çözüm olacak veya diğer mazeret durumlarını giderecek yer değişikliği taleplerinin karşılanamaması, öğretmenlerin moral ve motivasyonunu bozmakta, bu durum da eğitim-öğretimi olumsuz etkilemektedir.

Nitekim geçmişte mazeret nedeniyle yer değişikliği talepleri karşılanamayanlar için Bakanlıkça il ya da ilçe emri uygulanmak suretiyle doğacak mağduriyetlerin önüne geçilmişti.

Bu durum, 2018 yaz dönemi için de aynı uygulamanın yapılması yönünde haklı bir beklenti oluşturmuştur. 2018 yılı özelinde mazerete bağlı yer değişikliği talebi karşılanamayan öğretmenlerin nispeten az sayıda oluşu da uygulamanın eğitim-öğretime olumsuz bir etkisinin olmayacağını ortaya koymaktadır. Mazerete bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenlerin il veya ilçe emri uygulamasına yönelik taleplerinin karşılanmasının mesleki verimleri açısından son derece önemli olduğu aşikârdır.

Bu nedenle, Bakanlıktan, 2018 yaz dönemi mazerete bağlı yer değişikliklerinde talebi karşılanmayan öğretmenler için kişinin tercihine bağlı olarak mazeretin bulunduğu il veya ilçe emrine atama yapılması konusunda gerekli düzenlemenin gerçekleştirilmesini istedik.