Iğdır 1 Şubesi

Talebimiz üzerine Bakanlık alan değişikliği takvimini yayımladı

Eğitim-Bir-Sen olarak, Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantılarında ve Millî Eğitim Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşmelerde sıklıkla gündeme getirdiğimiz alan değişikliği talebi, Bakanlık tarafından kabul edilerek takvime bağlandı.

Yayımlanan duyuruda, Bakanlığa bağlı okullarda kadrolu öğretmen olarak görev yapanların Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 60. maddesi ile Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kararı çerçevesinde alan değişikliği işlemlerine ilişkin takvime yer verildi. Buna göre 12-18 Aralık 2018 tarihlerinde başvurular alınacak, atama işlemleri 21 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilecek, görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri ise 18 Ocak-4 Şubat 2019 tarihleri arasında tamamlanacak.

Sendika olarak, Kurum İdari Kurulu toplantılarında, “Öğretmenlere yaz ayları içinde alan değişikliği hakkı verilmeli; alan değişikliği işlemi takvime bağlanarak bir an önce gerçekleştirilmelidir” talebini gündeme getirmiş, Bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde de diplomaya dayalı alan değişikliğinin haklı ve karşılanması gerekli bir beklenti olduğuna dikkat çekmiştik.

Bakanlığın alan değişikliğinin gerçekleştirilmesi konusunda adım atarak, bunu takvime bağlaması yerinde bir karar olsa da, başvuru şartlarının ortaya konulmaması, alan değişikliğinin kapsamı konusunun açıklığa kavuşturulması ihtiyacını doğurmuştur.

Geçen yıl yapılan fakat ihtiyacı karşılamayan alan değişikliğinde olduğu gibi hakkın ve talebin özünü boşaltan adımlardan kaçınılmalıdır.

Bakanlık, diplomaya dayalı alan değişikliği konusunda öğretmenlerin taleplerinin karşılandığı bir süreç izleyerek, alan değişikliğinin içeriğini belirsizlikten bir an evvel kurtarmalıdır.