EĞİTİM-BİR-SEN IĞDIR ŞUBESİ 2. OLAĞAN GENEL KURULU TAKVİMİNİN İLANI


| | |
| |

~~(EK-11)

 

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI
IĞDIR ŞUBESİ
OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Eğitimciler Birliği Sendikası IĞDIR  Şubesi 2.  Olağan Genel Kurulu, 11/11/2018 tarihinde Kültür Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonunda aşağıdaki gündemle 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihte toplantı yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantı 13/11/2018 tarihinde çoğunluk sayısı aranmaksızın aynı gündemle aynı yer ve saatler arasında yapılacaktır.

                                                                                                                                  Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şubesi
                                                                                                                                           Yönetim Kurulu


GÜNDEM:

1. Açılış
2. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı
3. Divanın oluşması
4. Divanın gündemi okuması
5. Protokol konuşmaları
6. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması
7. Denetleme Kurulu raporunun okunması
8. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası
9. Zorunlu organların ve üst kurul delegelerinin seçimi
10. Dilek ve temenniler
11. Kapanış

 

Top