seçim takvimi


| | |
| |

 

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI

IĞDIR (1) NO.LU ŞUBESİ
DELEGE SEÇİMLERİNE İLİŞKİN

İLAN

Sendika Genel Yönetim Kurulu’nun seçim sürecine ve takvimine ilişkin 24.09.2018 tarihli ve 18
sayılı kararı gereğince;

seçim takvimimiz 24/09/2018-28/09/2018 tarihleri arasında sitemizde ve sendika şube binamızda askıya çıkarılmıştı

İşbu ilan metni ve sandık bölgelerine göre oy kullanacak üye listeleriyle delege aday listeleri ve oy

kullanma sırasında uyulacak kurallar, şube web sayfasında ve şube hizmet binasında üç (3) gün
süreyle askıya çıkartılacaktır.
Sandık bölgelerine göre düzenlenen oy kullanacak üye listelerinde veya delege aday listelerinde
ismi bulunmayanlar ya da başka sebeplerle listelere itirazı olanlar, ilan süresi içerisinde Şube
başkanlığına itiraz edebilirler.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde sendika üyeliği özel nitelikli kişisel
veri olduğundan kişisel verilerin işlenmesinin engellenmesi adına sandık bölgelerine göre oy
kullanacak üye listeleri ile delege aday listelerinin, Zübeyde Hanım Bulvarında Aras İş Hanı Kat 4 no 29  adresindeki  adresindeki şub
hizmet binasında askıya çıkartılmıştır.

Top